"Simmelkær Gymnastik- og Idrætsforening”, har hjemsted i Simmelkær, Herning Kommune. Foreningen er stiftet d. 31 Januar 1972. 


Det er Simmelkær Gymnastik- og Idrætsforenings formål

  • at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke Gymnastik og Idræt
  • at udbrede kendskabet til forskellige sportsgrene med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen
  • at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagerer sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.Bestyrelsen består af :

Berit skovlod Kold (formand, Linedance)

Arne Sneftrup (kasser, Badminton)

Benni Nielsen (medlem, Petanque)

Otto Andersen (medlem,Kroket)

Berit Pedersen (suppleant)

 

Se mere om bestyrelsen og vedtægter på www.simmelkaer.dk

 

Petanque
Kroket
Badminton

Simmelkær Gymnastik og Idrætsforening ejer "Legehjørnet" i Simmelkær. Den blev etableret ved fondsmidler fra Herning Kommune "Borgersamarbejdspuljen" i maj 2017 samt enormt stort frivillig arbejde.